Éen of enkele opstellingen om te bepalen wat de kern is van de ‘uitdaging’ of problematiek van je cliënt.

Bij sommige mensen slaat ‘gewone’ therapie niet goed aan, omdat ze op zielsniveau verstrikt zijn met voorouders of buitengesloten familieleden of verstrikt zitten met het lot van 1 vd ouders of erg loyaal zijn aan het systeem van herkomst. Wanneer deze dingen opgelost worden is al een weg vrij gemaakt voor therapie die dan ook beter kan werken. Ik sta als opsteller en ervaringsdeskundige dichtbij de cliënt. Ik denk niet in diagnoses of hokjes. Ik heb daar ook niet voor geleerd. Dat kan een meerwaarde zijn. 

Alternatief of vrijgevestigde psychologen, paardencoaches, creatief therapeuten, holistisch therapeuten, energetische therapeuten, burn out coaches, wandelcoaches, homeopaten etc kunnen een cliënt doorverwijzen naar mij, zodat ik 1 of enkele keren mee kijk in de diepere lagen van iemand waar mogelijk een verstrikking zit. 

Zodat ze weer verder kunnen met de therapie. Ik maak dan een kort verslag van mijn bevindingen en met inzicht en toestemming van de cliënt deel ik dat met de betreffende behandelaar of de cliënt zelf. 

Dus als professional die dit aanraad aan een cliënt, mag je doorverwijzen. Ik schrijf een verslag met toestemming. Totale kosten: 180 euro voor 1 sessie met verslag en telefonisch overleg, 150 euro voor vervolgsessies met verslag en overleg met behandelaar.

Als je dit leest en je bent een cliënt die in behandeling is: Je mag altijd contact met me opnemen als je een opstelling wenst terwijl je al in behandeling bent, in therapie zit of aan dagbehandeling doet of in een opname zit. Ik kijk wat ik voor je kan betekenen en zonodig overleg ik met je behandelaar. Ik vind het belangrijk dat je regie hebt over je eigen proces.

Ook specifiek als je op een wachtlijst staat voor bijv. GGZ en je wilt vooraf een opstelling om te kijken waar de kern van je probleem zit, wat voor jou belangrijk is om naar te kijken/aan te werken en dat op papier krijgen van mij, dat kan. De kosten zijn idem aan professional. 180 euro voor een 1e sessie en 150 voor een vervolg. Dit als je een verslag en overleg erbij wenst. Zie anders de losse sessies die ik aanbied. Wat ik uit ervaring weet is dat wanneer je zelf kan zeggen waar je precies mee zit en waar je hulp in wil, met de juiste bewoordingen, je veel meer kan halen uit de gesprekken met een psycholoog of andere therapie die je gaat volgen. Je bent heel erg welkom.