Mochten er thema’s geraakt zijn bij een opstelling waar je verwerking bij zoekt, dan kan ik je daarin coachen middels hele duidelijke opdrachten.

Samen bespreken we aan het begin van de sessie waar je specifief naar wilt kijken. Vaak is er een concrete situatie uit het hier en nu die je geraakt heeft. Of je denkt terug aan een situatie uit het verleden waar je heling in wilt.

Ik kies daarbij een passende opdracht/methode/interventie en ga die in overleg en met goedkeuring van jou toepassen.

Doordat ik duidelijk en afgebakend werk, is er weinig kans op triggers. Alle oefeningen die ik doe vormen een afgerond geheel. Begin, midden, eind. En daarom is het vaak prettig om het te ondergaan. Ook al is het pittig, heftig, komen er oude emoties naar boven en worden wonden zichtbaar. Door ze met mij te doen kun jij er vanuit het hier en nu mee omgaan en stappen zetten die in je eentje vaak veel moeilijker zijn.

We versterken gezonde delen, die aan het roer staan van jouw leven. Zodat je keuzes kan maken die goed voor je zijn.

We zien wat overlevingsdelen voor ons gedragen hebben. Wat we verloren hebben en wat er niet was. Hier zit ook rouwverwerking.

Via hulpbronnen maken we contact met onze traumadelen en situaties. Zodat de emoties en stress die daarop ligt losgelaten kan worden en de situatie uit het verleden niet meer nu actief hoeft te zijn bij soortgelijke situaties.

Hoe doe ik dat?

Vaak werk ik met visualisatie, voelen in je lichaam en benoemen van sensaties.

Het kijken naar de situatie vanuit verschillende perspectieven. We wisselen dan bijvoorbeeld van stoelen of lopen even of gaan ergens op staan.

Met een blaadje en voorwerpjes om dingen bespreekbaar te maken.

Via tekenopdrachten

Via een tekening van de window of tolerance, versterken we jouw ‘speelruimte’. Zodat je minder snel in over- of onderprikkeling komt met alle bijbehorende somatische klachten.

Ik stel vragen

Je mag delen over hoe het voor je was en ik pas dan deep listening toe en doe energie werk ondertussen

Ik heb een aantal ademhalingsoefeningen en lichaamsgerichte oefeningen om meer in je lichaam te zakken en aanwezig te blijven.

We kunnen een verhaal schrijven of een gedicht maken

Een ritueel doen die we samen vormgeven en waarbij ik zorgdraag voor het energiewerk en dat het echt wat doet.

Wat levert het jou op?

Je voelt je vrijer, losser, je mogelijkheden breiden uit, je krijgt meer levenslust.

Je krijgt inzichten en psychoeducatie, hoe het werkt in je systeem, zodat je er meer gerust en oké mee kan zijn.

Vaak vind ook echte heling plaats, zodat dingen blijvend veranderen.

Je ervaart meer ontspanning in je lichaam en voelt je gesterkt in bepaalde situaties om daar anders mee om te gaan.

Kosten: zie ‘Tarieven’ op de site

Voor een langer traject met mij, waarbij we een tijdje met elkaar op pad gaan, raad ik 1 van mijn pakketten aan. Dit kan in combinatie met opstellingen werk.