Mijn werkhouding

Geschreven 1 maart 2024. In opstellingen werk ik met een concrete vraag, zodat het veld antwoord geeft op die vraag. Ik ga daarmee door tot de kern. Het wordt verder geheeld dan enkel jij en je ouders. Want vaak gaan dingen veel verder terug. Alle betrokkenen krijgen aandacht van mij. Niemand blijft ongehoord achter energetisch. Dat vraagt veel van mij. Soms ben ik dan ook even stil, zodat ik telepatisch werk kan doen. Ik deel zoveel als kan en nodig is. Ik betrek jou hier daar ook bij.

Verder stem ik af op jouw wezen, je hoger zelf en ik houd je aardse persoonlijkheid hier in de gaten. Meestal weet je hoger zelf in combinatie met mijn gidsen meer dan jij hier persoonlijk. Ook de dingen die onbewust te voelen zijn van jou, kan ik voelen. Ik kan daarin niet alles aards met je delen. Dat doe ik dan ook telepatisch met jouw hoger zelf. Dit komt omdat mensen hier gewoon overlevingsmechanismes hebben en overtuigingen die je tegenhouden iets wel/niet te voelen. Dat zit bij iemand dan nog onbewust. Samen werken we daar doorheen.

Stap voor stap.

Ik voel ook als er weerstand komt. Ik voel ook als het spannend voor je wordt. Ik voel ook als er heftige emoties geraakt worden. En ik blijf bij je.

Ik kan zover met je mee als ik zelf geweest ben. Ik ben heel ver geweest.. tot in de hemel en terug.. dus ik kan heel ver mee. Ik ken heel veel emoties en heel diep. Van niet meer willen leven, moordneigingen hebben, diepe schuld en schaamte. Immense boosheid en verdriet waarin je bijna letterlijk verzuipt. Ik deins niet zomaar terug.

Wees daarin gerust gesteld.

De 3 peilers voor heling zijn: grenzen, onvoorwaardelijke liefde en veiligheid. Pas als deze 3 aanwezig zijn kan het lichaam en het wezen helen.

Als ik een opstelling met je afspreek, doe ik dat met onvoorwaardelijke liefde. Ik word intiem met jou in je diepste pijnen. Dat is nogal dichtbij. Daar is een bepaalde integere houding voor nodig. Met een open hart, onbevooroordeeld en met zachtheid en liefde. De kracht die nodig is om te wijzen waar de pijn zit en de veiligheid dat ik bij je blijf en je er weer uit kan halen. En ook in het hier en nu kan houden zonder dat je overspoeld raakt.

Ik wordt dan een engel die letterlijk licht gaat schijnen op jouw stukken. Mijn stem hoor je en mijn handen zie je over de edelstenen bewegen (of de playmobiel poppetjes). Tijdens een online sessie 1 op 1.

Ik doe het aantal sessies per week wat ik aankan. Ik heb geen werkdruk of hypotheek af te lossen. Ik doe dit in de eerste plaats uit liefde voor mijn medemens. Besef dat ook. Dat is mijn inzet voor jou. Geen methode, geen trucje, geen half werk. Je krijgt mij helemaal, 100%. Omdat ik weet hoe zwaar het hier op aarde soms kan zijn en dat het in sommige stukken heel moeilijk is daar alleen uit te komen. (door de vele verstrikkingen en onbewuste zaken)

Ik werk veel met mensen die al een hoop hebben meegemaakt en doorgemaakt. Zij weten zelf al heel goed waar het zit en wat ze willen. Ik geef veel ruimte aan eigen inbreng. Want het is jouw opstelling. Jij weet het meeste. Ik waak voor het proces en geef aan waarin ik anders denk of als iets anders moet. Of wijs je op je blinde vlek of het punt waar de echte pijn zit. We zijn mensen met verhalen en zo functioneren we hier. Het is belangrijk dat die verhalen verteld en gedeeld worden. Ik geef ruimte aan jouw belevingswereld en wat er in jou naar boven komt. Dit is een groot onderdeel van het genezingsproces.

Dit is mijn manier van werken en dat sluit bij een heel aantal mensen aan. Voel ook als dit niet bij jou aansluit. Ik werk het liefste met heel volwassen mensen die graag iets aankijken en aan willen pakken. Ga je zitten van doe jij maar.. dan ga ik in een andere modus. Want ik heb ook veel met mensen met autisme opgetrokken en geleefd. Dan zal ik heel concreet elke stap benoemen en wat we doen en hoe en waarom. En jou erin begeleiden naar waar je naartoe mag ademen en veel lichaamsgericht werken, op sensaties enzo. Dat wat nodig is.

Ik kan afstemmen op jou. Of je veel ruimte wil en eigen regie. Of dat je juist wil dat ik leiding neem en alles voorkauw. Beide en alles ertussen is prima.

In mijn coachingsessies spreek ik in consent af wat we gaan doen en zijn dat altijd heel gekaderde opdrachten. Dat schept veiligheid en duidelijkheid. Dat maakt dat we ook echt de diepte in kunnen.

Mijn zinnen hoe ik schrijf en praat zijn niet altijd fantastisch, omdat ik vooral een beelddenker ben. Ik weet dat taal diep binnendringt. En probeer zo goed als ik kan te letten op wat ik zeg. Zeker als je in kwetsbare stukken komt, neemt je onderbewustzijn dat allemaal letterlijk in zich op. Dat is een grote verantwoordelijkheid van een therapeut.

Ik kies er om die reden zelf voor om niet meer naar een therapeut te gaan die dat bewustzijn niet heeft. Taal is manifestatiekracht. Daarom voor mij geen stoornisdenken meer of problemen of andere denigrerende en neerbuigende taal zoals in de ggz gebruikelijk is. Ik zelf ben daar letterlijk ziek van geworden toendertijd. Je kan gek gemaakt worden door mensen die ‘zogenaamd’ jou helpen bij je ‘problemen’. Dat is als hooggevoelig persoon een no go!

Ik zal best eens wat verkeerds zeggen.. of eruit flappen. Ik heb 2 woordenboeken in mijn systeem. 1 met nette taal en normaal gesproken woord. En 1 van mijn jeugd.. met hele andere termen. Als ik gedreven ben met mijn innerlijk kind erbij.. kan ik dat nog wel eens zo eruit flappen.

Ik ontmoet je in mijn sessies graag als gelijkwaardig en van hart tot hart. Met hier en daar ook humor als het zwaar is, om het draaglijk te houden en menselijk. We zijn hier maar even en zo erg is het nou ook weer niet als je van een afstandje kan kijken. En ja, het is soms heel erg zwaar. En ik zoek met jou dan het licht v wie jij bent, zodat je hier weer je weg door jouw stukken kan vinden. Je leven heeft immens veel zin en het is heel belangrijk dat jij hier nu bent. Met elk wissewasje waar je mee zit heel je jezelf en alles en iedereen met hetzelfde. Besef dat de toekomst van de aarde van ons mensen afhangt. Van ons bewustzijn. Van onze gedachtes en daden. Bij die transformatie draag ik graag mijn steentje bij. Hoe lichter jij wordt en hoe meer licht er door jou naar de aarde kan stromen, hoe lichter en harmonieuser het hier op aarde gaat zijn. Ieder mens doet ertoe.