Voor wie is mijn opstellingen werk geschikt?

geschreven 13 april 2022. Ik heb een grote passie voor dingen naar boven halen die lang verscholen lagen. Ik ben zeer empathisch en grote heftige emoties die lang onderdrukt zijn of weggestopt, daar kan ik veiligheid en geborgenheid voor bieden en ze ook mee voelen, waardoor jij in staat bent ze veilig aan te kunnen gaan en aan te kijken en het gevoel durft toe te laten. Allerlei vage pijntjes en kwaaltjes kunnen hierna aanzienlijk verminderen. Ik houd van hardnekkige issues waar al veel hulp voor gezocht is en waar iemand nog steeds mee zit. Ik werk wel graag met mensen die zelf bewust kiezen voor familieopstellingen, omdat het wel iets van je vraagt hiermee aan de slag te gaan. Vaak zit het in de familielijn om op een bepaalde manier met iets om te gaan. Dat kopiëren we als kind. Het wordt ons ingestelde programma, waar we moeilijk van af kunnen wijken. Het is juist wel de bedoeling daarvan af te wijken en een andere koers in te zetten voor in de eerste plaats jezelf en daarna de generatie na jou. Jij staat op jouw plek, omdat jij in staat bent daar iets ‘anders’ te doen, dan die voor jou. Dat is jouw uitdaging. Ik help je daarbij. Ik leg het uit en laat je de stappen zetten waar jij voor staat. Wat jij wil. Zodat je weer een ‘level’ verder komt. En omdat ik werkelijk contact maak met familieleden in de energie, worden issues die al veel eerder in de lijn lagen, weer in beweging gezet en kan er meer ruimte ontstaan. Het zit minder vast, want de emoties worden door mij gezien en gehoord en erkend. Dat is mijn kwaliteit. De boel komt in beweging, jouw stappen lukken je ook beter en er dienen zich andere mogelijkheden in je leven aan dan voorheen. Ik houd van diepe trauma’s, onverwerkte jeugdissues, vage lichamelijke klachten en diepe shit. Dat vind ik leuk, want dan sta ik vol aan naast jou. Dan komt er weer licht binnen. Heel veel licht. Licht voor jou, je systeem van herkomst en alle andere betrokkenen en mensen die je nabij staan. Dus mijn opstellingenwerk is geschikt voor je, wanneer je ja zegt tegen verandering.