Familieopstellingen, wat is dat nou eigenlijk?

Familie opstellingen is een oplossingsgerichte methode die werkt met het ‘wetende veld’ en in te zetten is voor allerlei psychische en lichamelijke vraagstukken. Bert Hellinger is de grondlegger van deze methode. Hij heeft dit eind jaren ’70, begin 80’er jaren geïntroduceerd. Inmiddels is het best wel bekend en wordt het steeds meer ingezet, omdat het zo’n doeltreffende methode is. Het maakt onzichtbare verbindingen met familieleden uit je systeem van herkomst zichtbaar. Dit is dus iets waar je met je dagbewustzijn vaak niet bij kunt komen.

Het familie systeem (bestaande uit jij, je ouders, je voorouders, ook ooms/tantes/kinderen) onthoud alles. Dat wat niet gezien/gevoeld mocht worden door een familie lid, wil alsnog gezien/gevoeld worden. Zo komt het dat soms kinderen van generaties later ‘lasten’ dragen uit het familie systeem van herkomst, zonder dat ze die persoon hier hebben gekend. Alles is met alles verbonden en het systeem heeft een geheugen. De reden waarom je iets draagt hangt vaak samen met jouw gekozen zielenmissie. Dus je leert er ook uit. Alleen is het op een gegeven moment nodig dat je eigen keuzes maakt en los kan laten wat niet bij jou hoort. Dat is nogal wat, als je niet weet waar iets vandaan komt. Door een familieopstelling te doen, kun je zichtbaar maken waar iets vandaan komt. Je voelt in een opstelling jouw worsteling daarmee en ook die van een familie lid. Je ziet de verbanden en wordt milder naar dat waar jij mee te maken hebt. Dingen kunnen teruggegeven worden, zodat er heling komt voor beide of het hele systeem.

Het is werk wat aan de ene kant heel aards is, omdat het over menselijke emoties en gedrag gaat. Aan de andere kant is het best wel spiritueel, omdat het vaak ook gaat over overleden familieleden, miskraam kindjes/abortussen of mensen die om welke reden dan ook buitengesloten werden. Nu kom je bijvoorbeeld nog veel leed en restverschijnselen tegen vanuit de oorlogstijd. Kinderen kunnen nog verdriet/pijn met zich meedragen van familieleden die in de oorlog betrokken waren/ouders daarvan. Zo lang is het eigenlijk nog niet geleden. Het is ook spiritueel, omdat we werken met energie. Met overleden familieleden. En familie leden die gewoon in leven zijn, maar er niet fysiek bij aanwezig zijn. We maken in het wetende veld contact met hen. Dit kan door middel van representanten, mensen die in hun energie stappen op een bepaalde plek in het veld. Of door middel van vloerankers/poppetjes/andere voorwerpen.

Een familie opstelling heeft dan ook een diepe uitwerking op alle betrokkenen en die uitwerking kun je meestal pas later gaan waarnemen. Dat wat vast zat is in beweging gekomen en er kunnen nieuwe kansen en mogelijkheden zich voordoen in meerdere facetten van je leven, waaronder je eigen houding, relaties, werk en wonen.

Daarnaast is er ook het ‘opstellen van het verlangen’, bedacht door Franz Ruppert. Hij maakt met zijn opstellingen meer de innerlijke wereld zichtbaar. Dit is een methode om met allerhande trauma’s te werken en ze zichtbaar te maken en te helen, door met name je eigen liefdevolle ouder te zijn, je innerlijke delen weer in te sluiten, die in de schaduw staan vanwege heftige gebeurtenissen uit je jeugd.

Mijns inziens is er vaak een overlap met het familiesysteem van herkomst en de gebeurtenissen in jouw leven. Ik werk zelf met een vraag. En ga daar de meest bijpassende opstellingsvorm bij gebruiken.

Meestal bereik je al heel veel met 1 opstelling. Dus je kunt ze los volgen, wanneer jij iets hebt waar je duidelijkheid over wilt krijgen. Doet er weer iets voor in je leven, kun je weer een opstelling doen. Het is goed om de uitwerking van een opstelling even de tijd te geven, voordat je weer een opstelling doet. Wat en wanneer bepaal jij.